Skip to main content

Repparfjord og Skaidi


Repparfjorden og Skaidi-vassdraget i Finnmark er et unikt område med et mangfoldigt og varieret biologisk landskab. Regionen er præget af en sikring af variationsbredden af naturtyper, bevarelse af landskabsformer og særprægede geologiske forekomster samt værnet om kulturminder. Området er et plateau med småkuperet terræn, som er uberørt af indgreb, fra bræ til fjord.

Flora og fauna er rigt repræsenteret i Repparfjorden og Skaidi-vassdraget. Bjerggrunden er næringsrig i fjeldområderne i den sydlige del af regionen. Her vokser en artsrig og særpræget vegetation, med sjældne bjergplanter som dvergarve, snegræs og stjernøyvalmue. De stejle bjerge i vest er bosted for en rig og varieret rovfuglebestand. Langs kysten er der små kolonier med mågefugle, vadefugle, grågås, edderfugl og tejst. Af pattedyr findes odder, snehare og lækat, foruden store mængder tamren i sommerhalvåret.

Repparfjorden og Skaidi-vassdraget har også en rig kulturarv. Der er kulturminder fra flere tidsaldre og kulturer i området. Fund fra stenalderen og jernalderen, sammen med fangstanlæg, er vidnesbyrd om gamle bosættelser. Der findes dokumentation i kort på bosættelser i næsten hver fjordarm i 1800-tallet, og samernes brug af øen som sommergræsning for tamren har både præget landskabet og givet fysiske kulturminder i form af buer og gærder.

Repparfjorden og Skaidi-vassdraget er et område, som har en betydelig værdi for samisk kultur og erhvervsliv. Området skal kunne bruges til rendrift, og derfor fastslår værneforskriften, at "Varetagelse af naturgrundlaget indenfor området er vigtig for samisk kultur og erhvervsliv. Området skal kunne bruges til rendrift."

Repparfjorden og Skaidi-vassdraget er et ideelt sted for vandrere og naturelskere, som ønsker at opleve den fantastiske natur, flora og fauna, der findes i området. Der er mange muligheder for at tage på vandreture i området og opleve den smukke natur og det rige dyreliv. Området er også et populært sted for fiskere, som kan fiske efter laks, ørred og andre fiskearter.

Repparfjorden og Skaidi-vassdraget er også et ideelt sted for dem, der er interesseret i kulturhistorie. Området har en rig historie med mange kulturminder og arkeologiske fund. Besøgende kan udforske de gamle bosættelser og fangstanlæg og lære mere om Samisk kultur og historie.

Der er mange overnatningsmuligheder i Repparfjorden og Skaidi-vassdraget, herunder campingpladser og hytter. Besøgende kan også opleve den lokale kultur og mad ved at besøge samiske restauranter og caféer i området. Der er også mange muligheder for at købe lokale produkter som håndværk, tøj og smykker.

Repparfjorden og Skaidi-vassdraget er et fantastisk sted, som tilbyder noget for alle, der er interesseret i at opleve den enestående natur og kulturhistorie, som findes i området. Området er et must-see for alle, der ønsker at opleve det bedste af det nordlige Norge.