Skip to main content

Find Fiskeplasser


Repparfjordelven og Skaidielven er kjent for å gi fantastiske muligheter for fiske. Vest-Finnmark Jeger- og Fiskeforening har forvaltet Repparfjordelven siden før andre verdenskrig. Elven er delt inn i 7 soner og har sin egen fisketrapp.
Trappen blir vanligvis åpnet etter flom, når elven har en bestemt vannstand.
Fiskesesongen for laks varer fra 1. juni kl. 00 til 31. august kl. 24.


Åpne Sonekartet >>

 • Sone 1 - Blå sone
  Denne sonen strekker seg fra elvemunningen og opp til stryket ovenfor Advokaten.
  Startpunkt nær ved: Klubbuktveien 9, 9620 Kvalsund, Norge.
  GPS: 70.45234, 24.32330

 • Sone 2 - Rød sone    
  Denne sonen går fra og med stryket ovenfor Advokaten og opp til der elven fra Doggi møter Repparfjordelva.
  Startpunkt nær ved: Enebakk, 9620 Kvalsund, Norge
  GPS: 70.44211, 24.45556

 • Sone 3 - Brun sone
  Denne sonen går fra der elven fra Doggi møter Repparfjordelva og opp til stryket nedfor Brattberget i Knottheim.
  Startpunkt nær ved: Repparfjorddalen 665, 9620 Kvalsund, Norge
  GPS: 70.38070, 24.43542

 • Sone 4 - Hvit sone
  Denne sonen går fra stryket nedfor Brattberget i Knottheim, og opp til ovenfor Hylla i Knottheim.
  Startpunkt nær ved: Repparfjorddalen 760, 9620 Kvalsund, Norge.
  GPS: 70.3611834, 24.3574628

 • Sone 5 - Orange Sone
  Denne sonen går fra ovenfor Hylla og opp til og med Gammelspenn-kulpen.
  Startpunkt nær ved: Knottheim, 9620 Kvalsund, Norge.
  GPS: 70.3505078, 24.3505357

 • Sone 6 - Grønn sone
  Denne sonen går fra Gamlespenn-kulpen og til Fossekulpen. NB! Denne sonen har fredningsone i Fossekulpen.
  Startpunkt nær ved: Repparfjorddalen 1890, 9620 Kvalsund, Norge.
  GPS: 70.29882, 24.17568

 • Sone 7 - Gul sone
  Denne sonen går fra øversiden av Fossekulpen til Aisaroaive bru.
  NB! Denne sonen har fredningsone på øversiden av fossen.
  Startpunkt nær ved: Repparfjorddalen 1955, 9620 Kvalsund, Norge.
  GPS: 70.29717, 24.15190

 • Sone 8 - Grå sone
  Denne sonen går fra Aisaroaive bru og så langt som anadrom fisk forekommer.
  6 kort pr. døgn i sonen.
  Startpunkt: Aisaroaive bru, 9620 Kvalsund, Norge
  GPS: 70.26814, 24.10113

 • Sone 9 - Skaidielva
  Denne sonen går strekker seg fra Skaidielva treffer Repparfjordelva og opp til der kraftlinjen krysser elva ved Unna Háttiraš.
  Startpunkt nær ved: Fállebákti, 9620 Kvalsund, Norge.
  GPS: 70.43783, 24.47341

 • Sone 10 - Skaidielva
  Skadielven sone 10 strekker seg fra der kraftlinjen krysser elva ved Unna Háttiraš og opp langs Skaididalen.
  Startpunkt nær ved: Unna Háttiraš, 9620 Kvalsund, Norge.
  GPS: 70.42185, 24.62555