Skip to main content

HISTORIER

FRA VILLMARKEN
Allemannsretten
Friluftsliv og allemannsrett er to viktige prinsipper i norsk kultur og samfunn. Allemannsretten gir alle rett til å ferdes fritt i utmark, som skog, fjell, vann og kystområder. Dette innebærer også rett til å plukke bær og sopp, fiske og jakte på...
Vest-Finnmark Jeger- og Fiskeforening ønsker å gi alle besøkende en minneverdig og hyggelig opplevelse når de besøker området for å fiske. Foreningen tar imot grupper av besøkende fra andre fiskeklubber, vennegrupper, bedrifter, firmaer og famili...
Repparfjorden og Skaidi-vassdraget i Finnmark er et unikt område med et mangfoldigt og varieret biologisk landskab. Regionen er præget af en sikring af variationsbredden af naturtyper, bevarelse af landskabsformer og særprægede geologiske forekoms...
Repparfjordelven strekker seg fra Repparfjorden og opp til fjellet Stálluvarri, og er kjent for sitt fantastiske fiske. Elva er kjent for sin rike fiskebestand, inkludert laks, sjøørret og ørret, og tiltrekker seg fiskere fra hele verden.
Jakt i Finnmark kan være en utfordrende, men også en belønnende opplevelse. Det krever en rekke ferdigheter, inkludert sporing, lesing av landskapet og været, og å være i tune med naturen. En god jeger må også respektere dyrene og andre arter, og...
Sesong-, ukes-, og døgnkort som gjelder for alle soner, er tilgjengelige for betalende aktive medlemmer av foreningen som er bosatt i Hammerfest kommune. For alle andre gjelder døgnkort som gjelder spesifikke soner.
Finnmark og Nord-Norge er kjent for sitt varierte og unike utvalg av lokale ingredienser som kan høstes fra naturen. I disse områdene finner man alt fra fersk fisk og skalldyr til bær, urter og kjøtt fra ville dyr som reinsdyr og elg.
Repparfjord og Skaidielva er kjent for å gi fantastiske muligheter for fiske. Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforening har forpaktet vassdraget siden 1931. Elven er delt inn i 10 soner og har sin egen fisketrapp. Trappen blir åpnet når vannstanden t...
Friluftsopplevelser i NASJONALPARKEN Det er mange andre utendørs- og naturaktiviteter og unike opplevelser som besøkende kan gjøre i sin fritid når de ikke jakter, lærer eller fisker. Nasjonalparken er en av de ...
Overnattning i Hytter Hytter til vår medlemmer VJFF eier seks hytter som foreningens medlemmer kan benytte seg av. Hyttene er ikke åpne for allmennheten, kun for våre medlemmer. Du kan klikke på hver enkelt hytte nedenfor for å se hvor den befinn...
Å campe i utmarken i Finnmark kan være en fantastisk opplevelse, men det er viktig å respektere naturen og følge reglene for å ta vare på den. Sørg for å velge et egnet sted å slå opp teltet, ta hensyn til brannsikkerhet når du tenner bål, og vær...
Sikkerhet og trygghet i de nordlige norske nasjonalparkene og villmarkene i Finnmark Når du er på jakt eller fisker i de nordlige norske nasjonalparkene og villmarkene i Finnmark, er det viktig å være forberedt på eventuelle nødsituasjoner og uly...
Vårt skytebane er åpne for medlemmer og gjester, og gir en flott mulighet til å trene på ansvarsfull våpen håndtering og skyteferdigheter. En av måtene du kan bruke skytebanene på, er å øve på å skyte på faste mål. Det er viktig å lære å treffe m...
Velkommen til vårt klubbhus Vårt sosiale kontaktpunkt Få nye venner i naturen Velkommen til vår klubbhus i Hammerfest! Vårt klubbhus ligger midt i byen, ved den vakre Storvannselva, og er et møtested for våre medlemmer som ønsker å lære mer o...
VFJFF jobber for å fremme fiske, jakt, natur, kultur og samfunnsengasjement. Vi tilbyr medlemskap og en rekke aktiviteter og arrangementer for alle.
Vårt trua natur i Norge Bevaring av naturen er nødvendig for å sikre at dyreliv og planter som finnes naturlig opprettholdes i levedyktige bestander. Det er også viktig å opprettholde variasjonen av naturtyper og landskap.