Skip to main content

Overnattning i Naturen


Å campe i utmarken i Finnmark kan være en fantastisk opplevelse, men det er viktig å respektere naturen og følge reglene for å ta vare på den.

Sørg for å velge et egnet sted å slå opp teltet, ta hensyn til brannsikkerhet når du tenner bål, og vær forsiktig når du plukker bær.

Hvis du ønsker å campe i utmarken i Finnmark, er det viktig å velge et egnet sted å slå opp teltet. Det er tillatt å campe i utmark så lenge du ikke er for nær bebyggelse eller private eiendommer. Finn et område som er langt nok unna andres hjem, hytter eller bygninger, og som ikke vil forstyrre eller skade dyrelivet eller naturen.

Når du tenner bål, er det viktig å ta hensyn til brannsikkerheten. Sørg for å ha nok vann i nærheten til å slukke flammene, og ikke tenn bål hvis det er tørt eller vindfullt. Du bør også unngå å tenne bål i nærheten av teltet ditt. Åpen ild kan forårsake brann, og det er viktig å være forsiktig og respektere naturen.

Når du parkerer kjøretøyet ditt, er det viktig å ikke skade naturen eller forstyrre dyrelivet. Finn et sted som ikke vil hindre eller skade plantelivet, og som ikke vil forstyrre dyrene som lever i området. Sørg for å følge alle parkeringsregler og unngå å blokkere veier eller stier.

Når du forlater campingstedet, er det viktig å ta med alle dine eiendeler og søppel med deg. Det er viktig å etterlate naturen slik du fant den slik at andre kan nyte den på samme måte som deg. Søppel kan skade dyrelivet og forstyrre økosystemet, så sørg for å ta med alt avfall med deg.

Finnmark er kjent for å ha et stort utvalg av bær. Du kan plukke en rekke bær, inkludert blåbær, multer, tyttebær og bringebær. Men vær forsiktig, noen bær kan være giftige og farlige å spise. Blant disse finner du for eksempel kongler, einerbær og trolldom. Pass på å undersøke hvilke bær som er trygge å spise før du plukker dem.