Skip to main content

BLI MEDLEM

Få nye venner i VFJFF
Vil du bli medlem av VFJFF?
Foreningen VFJFF har medlemmer fra alle samfunnslag, hver med en unik kompetanse og erfaring. Som medlem av FVJFF vil du møte nye og interessante mennesker, lære nye ferdigheter og oppdage andre sider ved vår vakre lokale biosfære.
Vestfinnmark Jeger og Fiske Forening setter pris på alle medlemmer unge og gamle, hun eller han.

Som medlemmer med stemmerett kan opptas personer folkeregistrert og bosatt i Hammerfest kommune. Medlemskap er gyldig når kontingent er betalt. Medlemmer folkeregistrert og bosatt i kommunen gis rettighet til å kjøpe sesongkort i Repparfjordvassdraget samt til bruk av foreningens hytter.

Du kan nå enkelt be om medlemskap via lenken nedenfor.
Din søknad vil bli besvart innen kort tid.

Medlemsskap

Kontingent aktive medlemmer med rett til sesongkort.

Kr. 400,- pr. år
Kontingent medlemmer under 21 år

Kr. 120,- pr. år
Kontingent til Støttemedlem

Kr. 120,- pr. år
Innmeldingsskjema for Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforening

Rettigheter som medlem

Medlemmer som flytter ut av Hammerfest kommune til annet sted i Finnmark, beholder alle rettigheter dersom de har vært medlem sammenhengende i 7 år.

Medlemmer som flytter ut av Finnmark, beholder rettigheter til medlemskap, ukekort, døgnkort og hyttebruk dersom de har vært medlem sammenhengende i 7 år. De mister stemmerett ved årsmøtet.

Medlemmer med sesongkort forventes å påta seg dugnadsoppgaver.