Skip to main content
Koble til nettverket

Bli Partner

Leverandør

Sponsor eller Partner
Hvis du ønsker å bli en partner av Vestfinnmark Jeger og Fiskeforeningen (VFJFF) i Nord-Norge, vil det gi deg muligheten til å bli en del av en stor og engasjert nettverk med over 800 medlemmer i regionen vår. Som partner vil du ha mulighet til å markedsføre bedriften din for en målgruppe som er interessert i jakt og fiske, og som er dedikert til bevaring av naturen og dyrelivet i området.
Som sponsor, partner eller leverandør av VFJFF vil du kunne få eksponering for bedriften din gjennom foreningens arrangementer, nettside og sosiale medier. Dette vil gi deg en unik mulighet til å nå ut til en målgruppe som er opptatt av jakt og fiske, og som er villige til å støtte bedrifter som er engasjert i bevaring av naturen.

Utstyr, Matvarer

Produsenter, Distributører
VFJFF er interessert i å samarbeide med ulike typer sponsorer, partnere og leverandører. For eksempel kan en leverandør av utstyr til jakt og fiske være interessert i å samarbeide med foreningen for å markedsføre sine produkter til en dedikert målgruppe. En produsent av matvarer eller drikkevarer kan også være interessert i å samarbeide med VFJFF for å markedsføre sine produkter til medlemmer og deltakere på foreningens arrangementer.

Som sponsor eller partner av VFJFF vil du også kunne delta på foreningens arrangementer, og få muligheten til å møte og nettverke med medlemmer og andre partnere. Dette kan gi deg en mulighet til å bygge relasjoner og samarbeide med andre bedrifter som er interessert i jakt og fiske, og som er engasjert i bevaring av naturen.

Hvis du ønsker å bli en partner av VFJFF, kan du kontakte foreningen direkte for å få mer informasjon om ulike partnerskapsmuligheter og priser. Som partner vil du kunne dra nytte av en rekke fordeler, inkludert eksponering for bedriften din gjennom foreningens nettverk og arrangementer, slik kan du fortsette å nå ut til målgruppen din og øke eksponeringen for bedriften din over tid.