Skip to main content

Kjøpe Fiskekort


Sesong-, ukes-, og døgnkort som gjelder for alle soner, er tilgjengelige for betalende aktive medlemmer av foreningen som er bosatt i Hammerfest kommune. For alle andre gjelder døgnkort som gjelder spesifikke soner.

Kortsalg for utenbys/utlendinger foregår på Arcticflies hver dag i sesongen. Det vil bli loddtrekning lengre ut i sesongen når antall fiskere per sone overstiger antall kort.

Kortsalget håndteres av Arcticflies.no, som du finner i Skaidikrysset.
Arcticflies.no har åpent fra 12 og stenger kl. 19 hver dag.
Desinfisering av utstyr skjer også hos Arcticflies på skaidi.
 
Telefonnummeret til kortutsalget er 98885317.
Spørsmål om fiskekort kan rettes til Arcticflies.no.

Sesongkortene er tilgjengelige på Kleven Jakt og Fiske i Hammerfest og Arcticflies fra slutten av mai.
Alt med fysisk oppmøte.