Repparfjordelva er en typisk smålaksselv i Kvalsund kommune. 

repparfjordgmlbru
Gamle brua. Foto: Espen Ørud

I Repparfjordalen som elva renner gjennom, har en stor del av våre medlemmer fritidsboliger. 
Elva har de siste årene hatt en totalfangst på mellom 5-11 tonn laks. 
Foreningen har forvaltet elva siden før 2. verdenskrig. 
Fiskeperioden er fra 1. juni tom. 31. august, i tillegg er det lov og fiske etter sjøørret nedenfor Repparfjord bru til den 15.september. Laks som fanges i dette tidsrommet (1.-15. september) må settes ut igjen.  
Sjørøye er totalfredet gjennom  hele sesongen!

 
fossen
Fossen med hoppende laks. Foto: Espen Ørud

  

Ved fossen har vi en laksetrapp, denne trappen åpnes ved en viss vannstand, normalt etter at flommen er over. Noen ganger kan foreningen i samråd med forvaltningen i fylket stenge trappen, selv om vannstanden er normal, det er da andre forhold som er årsak til dette. Det har de siste årene blitt justert på fiskesonene slik at det anbefales de som har vært i elva før og sette seg inn i de nye soneinndelingene. Nye inndelinger er gjort for å kunne ha flere fiskere til stede uten at disse skal måtte stå i kø.


Foreningen premierer hvert år den fiskeren som får den største fisken. Følg menyen til venstre for å se hvem som har fått de største laksene tidligere og for og se på kriteriene som må være oppfylt for å få fangsten godkjent.

 Husk å melde inn fangsten og å ta skjellprøver av fangsten!!

Joomla templates by a4joomla